livemarks

Aktualny zarząd OSP Grądy

Uchwałą z dnia 29 stycznia 2011 wybrano zarząd OSP Grądy w składzie:

  • prezes - Kazimierz Światłowski
  • wiceprezes - naczelnik - Jerzy Sobieraj
  • z-ca naczelnika - Tomasz Ziemian
  • sekretarz - Halina Trębaczewska
  • skarbnik - Zbigniew Kulig
  • członek zarządu - Dariusz Chmura, Stanisław Rozkuszka