livemarks

Cykl patriotyczny „ Kto ty jesteś? – Polak mały” realizowany przez Przedszkole w Grądach

Rok szkolny 2018/19 ogłoszony został przez MEN „Rokiem Niepodległej.” Jest to szczególna rocznica, którą postanowiliśmy obchodzić realizując szereg działań związanych z wychowaniem patriotycznym dzieci. Wiersz pt. „Oblicze ojczyzny” Tadeusza Różewicza pokazuje sposób rozumienia pojęcia „ojczyzna” w dzieciństwie i życiu dorosłym. Ojczyzna się śmieje do małego dziecka na każdym etapie jej poznawania. „Dopiero później rośnie, krwawi , boli” – pisze autor. Chcemy, aby nasi wychowankowie poznali swoją „Małą Ojczyznę”, dostrzegli jej piękno, bogactwo kultury, sztuki i walorów przyrodniczych. Zachęcamy do odkrywania historii własnej rodziny, lokalnej społeczności i regionu w którym mieszkamy. Uczymy szacunku do symboli narodowych, bohaterów, miejsc pamięci, tradycji. Jednocześnie kształtujemy postawy tzw. „współczesnego patriotyzmu”,  jako elementu prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

9 listopada 2018 r. obchodziliśmy  100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości

Swej kochanej Ojczyźnie dzieci dedykowały wzruszające wiersze, piosenki i życzenia. W rytmie wojskowego marsza tańczyły i defilowały. O godz. 11.11 wszyscy obecni zaśpiewali Hymn Polski. Następnie udaliśmy się pod Pomnik Poległych w Grądach, aby złożyć kwiaty i zapalić znicze. Tam modliliśmy się wspólnie za dusze  naszych Bohaterów oraz błogosławieństwo dla Ojczyzny.

Wielką niespodziankę przygotowały nam Panie z obsługi. Upiekły dla uczestników uroczystości  biało – czerwony tort. Najmłodsze dzieci z przedszkola zdmuchnęły świeczki,  życząc Ojczyźnie wspaniałego rozwoju i wszelkiej pomyślności wszystkim Polakom.

16 listopada 2018 r. zaprosiliśmy do przedszkola Żołnierza

Nasi dzielni żołnierze w przeszłości walczyli o wolność Ojczyzny, a obecnie strzegą jej bezpieczeństwa. Podczas spotkania dzieci dowiedziały się o tej trudnej i czasami bardzo niebezpiecznej misji. Były też elementy wojskowej musztry, ponieważ od teraz każdy chciałby zostać żołnierzem. Spotkania z ciekawymi osobami to w przedszkolu bardzo potrzebny i atrakcyjny sposób przekazywania wiedzy i umiejętności. Dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia i życzymy dużo wytrwałości i siły w pełnieniu służby.

22 listopada 2018 r.  odbyły się zajęcia z cyklu „ Piękna nasza Polska cała”

Zajęcia będą realizowane przez cały rok. Podróżując po Polsce będziemy poznawać kolejne regiony. Naszą podróż rozpoczynamy od Krakowa i Zalipia. Cykl spotkań z literaturą na dany temat realizujemy we współpracy z Biblioteką w Grądach. Zajęcia poprowadziła dla nas Pani kierownik biblioteki – Ewa Chlewa. Przedstawiła nie tylko utwory literackie z naszego regionu oraz zabytki i ciekawe miejsca. W pięknym bronowickim stroju krakowskim prowadziła spotkanie, prezentując jego elementy i historię. Dzieci kolorowały smoka wawelskiego oraz wzory zalipiańskich kwiatów. Były też zabawy w rytmie krakowiaka. Następnie wspólnie wykonaliśmy kącik regionalny. Dziękujemy za wspaniałą podróż, bardzo pouczającą i kolorową.

Szlakiem ciekawych postaci

W trakcie wycieczki do Odporyszowa zatrzymaliśmy się pod pomnikiem Jana Wnęka. Opowiedzieliśmy dzieciom o cieśli, rzeźbiarzu i konstruktorze pierwszego na świecie sterowalnego, załogowego statku powietrznego cięższego od powietrza, na którym odbył co najmniej kilka lotów w latach 1865–1869. Ludzie pamiętający o jego osiągnięciach konstruktorskich i wyczynach lotniczych mówili o nim: Ikar znad Dunajca. Jego sukcesy jako pioniera lotnictwa nie są jednak uznawane przez część historyków, ze względu za brak dostatecznie silnych dowodów To była dobra lekcja historii własnego regionu.

Galeria>>