livemarks

SZTUKA DLA KAŻDEGO - WARSZTATY RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO

Sztuka Dla Każdego - warsztaty rękodzieła artystycznego to kolejna ciekawa propozycja, której realizacja była możliwa dzięki finansowemu wsparciu ze środków unijnych pozyskanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”. Celem warsztatów, które odbywały się  w okresie od kwietnia do czerwca br., było  zaaktywizowanie mieszkańców i przekazanie podstaw rękodzieła w  dziedzinie decoupage, florystyki, tkactwa artystycznego, malarstwa i upcyklingu.

Poprzez  organizację warsztatów  zostały  stworzone  warunki  do  aktywności  i  rozwoju   mieszkańców  biorących  w nich udział.  Spotkania stały  się przestrzenią nawiązywania i pogłębiania więzi społecznych oraz budowania poczucia przynależności do lokalnej społeczności.                              

Warsztaty rękodzielnicze były zrealizowane przez Stowarzyszenie Nasza Gmina Mędrzechów w ramach  Przedsięwzięcia 1.1.6 Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wsparcie na realizację operacji uzyskane zostały za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” w ramach LSR (Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność).
 
 
perly ponidzia