Jakość powietrza

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj 116

Wczoraj 146

W tym tygodniu 116

W tym miesiącu 2381

Wszystkich odwiedzin 314043

livemarks

WYCIECZKA REKREACYNO-INTEGRACYJNA DO SZCZAWNICY

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Grądach zrealizowało projekt pn. „Wycieczka rekreacyjno- integracyjna do Szczawnicy”  w ramach Przedsięwzięcia 1.1.6 Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wsparcie na realizację operacji uzyskane zostały za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” w ramach LSR (Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność).

Przedsięwzięcie było adresowane do wszystkich mieszkańców obszaru LGD Perły Ponidzia, nabór miał formułę otwartą. W wyjeździe wzięło udział 55 osób.

Realizacja zadania  przyczyniła się do aktywizacji   mieszkańców zamieszkujących obszar LGD. Udział w wycieczce pozwolił  na    ciekawe  i  aktywne  zagospodarowanie  czasu  wolnego  mieszkańców oraz poznanie walorów turystyczno-krajobrazowych Pienin. Operacja  przyczyniła  się  do  wzmocnienia  kapitału  społecznego  poprzez   umacnianie  więzi  międzyludzkich oraz podnoszenie  wiedzy  na  temat  ochrony  środowiska.

Program wycieczki, która odbyła się w dniach 19-20 maja  2018r., obejmował: przejście Wąwozem Homole - jednym z najbardziej urokliwych i najczęściej odwiedzanych miejsc w Pieninach Małych, zwiedzanie  zapory na Jeziorze Czorsztyńskim oraz ruin  gotyckiego zamku z XIV wieku, spływ Dunajcem na trasie: Sromowce-Kąty – Szczawnica, spotkanie integracyjne z kapelą góralską Białopotocanie z Krościenka  połączone z prezentacją  na temat: „Co mogę zrobić dla klimatu?”. Drugiego dnia uczestnicy wycieczki  wzięli udział w  wycieczce górskiej  szlakiem Biała Woda oraz wycieczce rowerowej do Czerwonego Klasztoru na Słowacji.
 
 
perly ponidzia