livemarks

97 rocznica - odzyskania niepodległości - ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - 11 listopada w Mędrzechowie.

min 11lis2015?Historia ? świadek czasu, światło prawdy, życie pamięci, nauczycielka życia, zwiastunka przyszłości? - to stwierdzenie starożytnego filozofa można z powodzeniem odnieść do nastroju oraz wydarzeń związanych z dniem 11 listopada 1918 r. kiedy Polska po 123 latach zaborów stała się Państwem niepodległym.
My obecnie żyjący, na podstawie przekazów historycznych oraz na podstawie faktów przeżywanych współcześnie możemy odnieść się do znaczenia tego wydarzenia dla Polski i Polaków wtedy w roku 1918, jak również na przestrzeni tych dziewięćdziesięciu siedmiu lat.

Pamiętając o tych historycznych wydarzeniach - mieszkańcy Gminy Mędrzechów mieli okazję uczestniczyć w uroczystościach niepodległościowych zorganizowanych przez Samorząd Gminy Mędrzechów.
Oddając hołd wszystkim tym, którzy walczyli za naszą wolność, a przede wszystkim o tych, którzy za tę wolność oddali swoje życie - w Kościele Parafialnym w Mędrzechowie została odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny, w której uczestniczyli mieszkańcy naszej gminy, władze samorządowe, strażacy, młodzież szkolna, poczty sztandarowe, przedstawiciele stowarzyszeń oraz Grupa Rekonstrukcji Historycznej III Pułku Strzelców Podhalańskich pod dowództwem mjr Kazimiertza Bernata.
Podczas Mszy św. modlono się za wszystkich Polaków i całą naszą Ojczyznę. Dziękowano za wolność tę z roku 1918, jak również za tę obecną.
Jako naród mamy wiele powodów do dumy i radości. Zapatrzeni w przeszłość z nadzieją i wiarą spoglądajmy w przyszłość, a nasze narodowe Święto Niepodległości - 11 listopada niech będzie do tego wskazówką.
Przed Mszą Świętą młodzież z Zespołu Szkół w Mędrzechowie wystąpiła z pięknym patriotycznym przedstawieniem. Prezentując pieśni patriotyczne oraz słowno - muzyczne wiązanki nawiązujące do pięknych kart naszej historii.
Dalsza część uroczystości odbyła się pod pomnikiem poległych w Mędrzechowie. Podczas apelu pamięci major Kazimierz Bernat odczytał nazwiska poległych, oddając Im w ten sposób szczególny honor. Odśpiewano Hymn Państwowy oraz Rotę, złożono wiązanki kwiatów. W imieniu władz samorządowych oraz społeczeństwa Gminy - wieniec złożył Wójt Gminy Krzysztof Korzec, w asyście radnych, w mieniu Grupy Rekonstrukcji Historycznej oraz Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce i Kanadzie Placówka 111 imieniem gen. Jóezefa Hallera w New Britan - Kazimierz Wnuk i mjr Kazimierz Bernat.
Kwiaty złożyli również przedstawiciele: Ochotniczych Straży Pożarnych, uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Mędrzechowie, zarządu PSL ,Domu Radosnej Starości w Kupieninie , Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie ?Przyjazny Świat" , Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowaczego w Kupieninie.
Z okolicznościowym przemówieniem wystąpił Wójt naszej gminy Krzysztof Korzec, który podkreślił, że: ?Musimy, tak jak dziś - przykładem uczyć najmłodszych Polaków, by zawsze pamiętali , by zawsze tak jak dziś przychodzili w miejsca naszej narodowej pamięci, by tak jak dziś oddawali hołd naszym bohaterom i całej Ojczyżnie".
Podziękował wszystkim za uczestnictwo w uroczystości.
Całość prowadził Przewodniczący Rady Gminy Czesław Szarkowski.
Wartę pod pomnikiem pełnili żołnierze Grupy Rekonstrukcji Historycznej III Pułku Strzelców Podhalańskich.

 

>> Zdjęcia w galerii