livemarks

Informacja o podmiotach, które odbierają odpady komunalne z terenu Gminy Mędrzechów

Urząd Gminy w Mędrzechowie informuje, że z terenu Gminy Mędrzechów odbierają odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, następujące podmioty:

  • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ? KOM-ŁAR" Sp. Z o.o Wola Szczucińska 142 , 33-230 Szczucin
  • CONTEKO Sp. Z o.o. 33-130 Radłów ul. Woleńska 15
  • PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE ?STOL ?BET" SP. Z O.O 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. T. Nowaka 4

Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

  • Grupa Azoty . Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp Z o.o ul.E.Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów
  • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. Z o.o. ul. Cmentarna 31 , 33-100 Tarnów,
  • Trans-Formers Karpatia Spółka z o.o ul. Krakowska 46 , 33-100 Tarnów