livemarks

Gospodarka odpadami - informacje.

smieci0122Urząd Gminy w Mędrzechowie informuje , że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych zbierany jest w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów adres: Grądy obok boiska sportowego oraz poprzez zorganizowany mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów .
Firma odbierająca odpady : Przedsiębiorstwo Handlowo ? Usługowe ?KOM-ŁAR" Sp. Z o.o Wola Szczucińska 142 tel. 14 641 00 38
Zbiórki dokonuje się dwa razy w roku według ustalonego harmonogramu dostarczanego do właścicieli nieruchomości oraz dostępnego na stronie internetowej www.medrzechow.net
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów czynny jest od godz. 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku po uprzednim uzgodnieniu z w/w firmą konkretnego terminu odbioru zużytego sprzętu tel. 14 641 00 38

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów adres: Grądy obok boiska sportowego
Firma prowadząca punkt : Przedsiębiorstwo Handlowo ? Usługowe ?KOM-ŁAR" Sp. Z o.o Wola Szczucińska 142 tel. 14 641 00 38
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów czynny jest od godz. 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku po uprzednim uzgodnieniu z w/w firmą konkretnego terminu odbioru odpadów.