livemarks

Spotkanie z Weterynarzem i Leśniczym

min interesujace spotkania03.06. 2015 r. Przedszkole w Gradach zorganizowało spotkanie wyjazdowe z ciekawymi osobami pracującymi w różnych zawodach. Najpierw odwiedziliśmy z Gabinet Weterynarii w Mędrzechowie. Lekarze weterynarii opowiadali nam o swej pracy. Pokazywali dzieciom przyrządy, urządzenia, narzędzia, jakie wykorzystują do leczenia zwierząt. Opowiadali o trudnych przypadkach oraz zachęcali dzieci do dbania o zdrowie i higienę posiadanych zwierząt.
Następnie udaliśmy się do lasu na spotkanie z Leśniczym. Dzieci poznały wiele gatunków roślin, dowiedziały się ciekawych rzecz o życiu zwierząt i funkcjonowaniu leśnego ekosystemu oraz sposobach jego ochrony. Pan Leśniczy urządził nam także zabawy sprawnościowe w lesie i ognisko w leśniczówce.
Lekarzom Weterynarii i Panu Leśniczemu serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i interesujące spotkania.

>> Zdjęcia w galerii