livemarks

Szkody w uprawach rolnych

Rolnik ubiegający się o płatności powierzchniowe zobowiązany jest do zgłoszenia w ciągu 10 dni (od zdarzenia) w Biurze Powiatowym ARiMR faktu wystąpienia zniszczeń w sytuacji kiedy w ich następstwie uprawa jest całkowicie zniszczona lub też zamierza zmienić przeznaczenie (uprawę) na inną niż deklarował w złożonym wniosku o płatność.

Jeżeli zniszczenia spowodują zmniejszenie plonu lub niejednorodne porastanie uprawy na działce rolnej, nie ma potrzeby dokonywania zgłoszenia.

Powyższe zasady nie mają zastosowania dla płatności rolno-środowiskowych.

Obowiązkowo w przypadku zgłoszenia szkód należy złożyć dokumenty potwierdzające ich wystąpienie, którymi mogą być:

  • Protokół szacowania szkód sporządzony przez Komisję Gminną
  • Protokół szacowania szkód sporządzony przez Firmę ubezpieczeniową , jeżeli rolnik dokonał ubezpieczenia upraw
  • Oświadczenia dwóch świadków(nie będących domownikami) złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej

 

Załączniki:

Oświadczenie szkody w uprawach.pdf

Oświadczenie siła wyższa.doc