livemarks

Wójt Gminy Mędrzechów ogłasza przetarg publiczny nieograniczony na sprzedaż drzewa

Wójt Gminy Mędrzechów ogłasza przetarg publiczny nieograniczony na sprzedaż:

Drzewa ?na pniu" z lasu stanowiącego mienie komunalne / wywroty, złomy/ - opałowe- w Mędrzechowie położonym przy drodze powiatowej w kierunku Wola Mędrzechowska.

Ścięcie i wywóz drewna następuje na koszt kupującego.

Usunięcie ściętego drewna następuje po ocechowaniu przez leśniczego w wyznaczonym terminie.

Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 8 %.

Przetarg odbędzie się w dniu 27.05. 2015r./środa/, rozpoczęcie o godz. 900

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Mędrzechowie I piętro pokój nr 9