livemarks

?WIWAT MAJ - 3 MAJ? - ŚWIĘTO KONSTYTUCJI i ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY KRÓLOWEJ POLSKI - obchodzone w Mędrzechowie.

min3maja2015Mieszkańcy naszej Gminy, jak również liczni goście mieli możliwość uczestniczenia w uroczystościach związanych ze Świętem Narodowym - 224 rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja oraz odpustem parafialnym ku czci patronki naszej parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski.
Ta podniosła uroczystość zorganizowana przy współpracy samorządu gminnego oraz parafii w Mędrzechowie była symbolem uczczenia wielkiego i postępowego dzieła jakim była pierwsza w Europie Konstytucja 3 MAJA uchwalona , w 1791 r. na Sejmie Wielkim . Konstytucja zawierała treści oświecenia, postępu, poszanowania praw człowieka, wolności i godności. Ten dokument był również dowodem wielkiej charyzmy i wielkości Narodu Polskiego.

 

Narodowe Święto Konstytucji - w Mędrzechowie połączone jest z odpustem parafialnym ku czci Najświętszej Marii Panny Królowej Polski .
Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11 Mszą Święta - koncelebrowaną , w której homilię wygłosił Ksiądz Prałat Józef Radłowski - Proboszcz Parafii Bolesław.
We Mszy św. oprócz licznie zgromadzonych parafian i gości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z Mędrzechowa , Grądów , Kupienina i Wójciny, poczty sztandarowe Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Mędrzechowie wraz z młodzieżą i nauczycielami, poczet sztandarowy Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz uświetniająca całą uroczystość orkiestra dęta z Woli Mędrzechowskiej pod batutą Andrzeja Komorowskiego.
Po Mszy św. cały orszak prowadzony przez orkiestrę przeszedł pod pomnik, gdzie odbyła się dalsza część patriotycznej uroczystości, prowadzona przez Przewodniczącego Rady Gminy Mędrzechów Czesława Szarkowskiego. Po odegraniu Hymnu Państwowego i powitaniu wszystkich przybyłych głos zabrał Wójt Gminy Mędrzechów Krzysztof Korzec, który w swoim wystąpieniu podkreślił, że: ? ustawa zasadnicza zatwierdzona przez sejm czteroletni była efektem pracy i zabiegów stronnictwa patriotycznego, które dążyło do zreformowania ówczesnego ustroju Rzeczypospolitej. Istniała bowiem wówczas nagła potrzeba uzdrowienia Polski wyciągnięcia jej z anarchii i uczynieniem rządną. .... Dziś mamy obowiązek szanować naszą współczesną konstytucję oraz pamiętać i doceniać efekt walki naszych przodków ich wyrzeczeń, poświęceń i mądrości wszystkich współtwórców odrodzonej demokratycznej i niepodległej Ojczyzny?
Wyrazem hołdu i czci oddanym wszystkim obrońcom naszej narodowej wolności na przestrzeni całych naszych dziejów - było złożenie kwiatów pod pomnikiem poległych.
Symboliczne wiązanki złożyli Wójt Gminy - Krzysztof Korzec w asyście radnych - w imieniu społeczeństwa naszej gminy i władz samorządowych, Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego Barbara Pobiegło i Radny Sejmiku Wojewódzkiego Bolesław Łączyński w imieniu władz powiatowych i wojewódzkich, młodzież szkolna z Zespołu Szkół w Mędrzechowie, delegacja Ochotniczych Straży Pożarnych, członkowie Polskiego Stronnictwa Ludowego, Kazimierz Wnuk - sekretarz Stowarzyszenia im. gen Józefa Hallera w New Britain USA, Dyrektor Domu Radosnej Starości w Kupieninie - Barbara Mikosz, Barbara Berger w imieniu Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Kupieninie i Stowarzyszenia Przyjazny Świat.
Na zakończenie uroczystości z krótkim koncertem pieśni patriotycznych wystąpiła orkiestra dęta , której występ zakończył uroczystości.
Wójt Gminy Mędrzechów składa podziękowanie wszystkim , którzy uczestniczyli w uroczystościach 3 - Majowych, przyczyniając się do ich uświetnienia i uhonorowania.

>> Zdjęcia w galerii

{backbutton}