livemarks

Odbudowa drogi powiatowej przez Dąbrówki Breńskie.

drogapow min2Zgodnie z wcześniej składanymi zapewnieniami - ostatni odcinek drogi Nr 1307K w kierunku Dąbrowy Tarnowskiej, w miejscowości Dąbrówki Breńskie - będzie odbudowany.
Podpisana jest umowa z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego. Inwestorem jest Powiat Dąbrowski, koszt odbudowy to 2,8 mln zł, termin zakończenia 30 września 2015 r.
Droga poszerzono będzie do szerokości 6,5 m, wybudowane będą chodniki, odwodnienia, pobocza, rowy itp.


Staraniem władz powiatowych pozyskano dofinansowanie na wykonanie tej inwestycji ze środków unijnych tj. rezerw Małopolskiego Regionalny Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Budowa tego ostatniego odcinka drogi w kierunku Dąbrowy Tarnowskiej zapewni naszym mieszkańcom dogodne i bezpieczne połączenie ze stolicą powiatu oraz innymi większymi ośrodkami. Jest to zwieńczenie naszych kilkuletnich starań o odbudowę całej trasy. Przypomnijmy, że była ona odbudowywana etapami począwszy od roku 2012 roku. Droga jest poszerzona do 6,5 m, wykonane pobocza, przepusty, pobocza, koło parku w Brniu również chodniki. Możliwe jest dobudowanie chodników również w innych miejscach przewidzianych w projekcie. Znaczna poprawa jakości dróg powiatowych na terenie naszej gminy jest możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy z władzami powiatowymi oraz skutecznej reprezentacji naszej gminy w Radzie Powiatu.