livemarks

Informacja - Małopolska Izba Rolnicza

mir

Małopolska Izba Rolnicza wypełnia

WNIOSKI O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH

na Sali Narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Berka Joselewicza 5, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 13:30.