livemarks

Nowe dowody osobiste

Od marca 2015 roku MSW rozpoczęło wydawanie dowodów osobistych nowego wzoru. W dalszym ciągu będzie to karta wykonana z tego samego materiału i o takich samych wymiarach jak dotychczas wydawany dowód osobisty. Zmieni się natomiast wygląd graficzny, zakres danych oraz zabezpieczenia przed fałszerstwem. Dokumenty wydane przed marcem 2015 roku zachowują swoją ważność od daty wskazanej na dokumencie.

Wzór nowego dowodu osobistego.pdf