livemarks

Wójt Gminy Mędrzechów informuje że:

Każdy rolnik, który chce odzyskać w 2015 r. część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowegow okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.
  • w terminie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2015 r.

W sprawie zwrotu podatku należy zgłaszać się do Urzędu Gminy Mędrzechów pokoju 10 z fakturami VAT za okres od dnia 1 sierpnia 2014 r. do dnia 31 stycznia 2015 r.

Limit zwrotu podatku w 2015 r. wynosić będzie:

81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

do 30 kwietnia 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

do 31 października 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.