livemarks

Wybory sołtysów i rad sołeckich

Wójt Gminy Mędrzechów zaprasza na zebrania wiejskie, na których będą przeprowadzone wybory sołtysów i rad sołeckich oraz wyznacza się przewodniczącego tych zebrań, jak niżej:

Lp.

Sołectwo

Dzień   i godzina zebrania

Miejsce zebrania

Przewodniczący zebrania

1.

Mędrzechów

15 lutego 2015r.  

godz. 12,00

Dom Ludowy

w Mędrzechowie

Krzysztof Korzec

Wójt Gminy

2.

Grądy

01 lutego 2015r. godz.18,00

Dom Ludowy

w Grądach

Krzysztof Korzec

Wójt Gminy

3.

Wólka Grądzka

12 lutego 2015r.

godz. 18,00

Dom Ludowy

w Wólce Grądzkiej

Krzysztof Korzec

Wójt Gminy

4.

Kupienin

15 lutego 2015 r.

godz. 16,00

Dom Ludowy

w Kupieninie

Krzysztof Korzec

Wójt Gminy

5.

Wola Mędrzechowska

22 lutego 2015r.

godz.11,00

Dom Parafialny w Woli Mędrzechowskiej

Krzysztof Korzec

Wójt Gminy

6.

Wójcina

22 lutego 2015r.

godz. 17,00

Dom Ludowy

w Wójcinie

Krzysztof Korzec

Wójt Gminy

7.

Odmęt

10 lutego 2015r.

godz. 18,00

Dom Ludowy

w Odmęcie

Krzysztof Korzec

Wójt Gminy