livemarks

Nowości wydawnicze w bibliotece

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek ? Priorytet 1.

Gminna Biblioteka Publiczna w Mędrzechowie uzyskała dofinansowanie w kwocie 2 240,00 zł na zakup nowości wydawniczych do bibliotek w ramach Programu Biblioteki Narodowej ?Zakup nowości wydawniczych do bibliotek". Część dofinansowania została przeznaczona na zakup literatury dla dzieci i młodzieży. Celem tego zadania jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych.

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych ? Priorytet 2.

Gminna Biblioteka Publiczna w Mędrzechowie realizowała zadanie w ramach Programu Biblioteki Narodowej?Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" ? Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych.
Uzyskała dotację w kwocie 2400,00 zł. W wyniku realizacji projektu zostały zakupione lektury szkolne oraz literatura dziecięco-młodzieżowa.

Celem Priorytetu jest wspieranie w formie partnerstwa bibliotek publicznych i bibliotek szkolnych, dostępu do nowości wydawniczych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz kształtowania postaw korzystania z wiedzy i informacji pozyskanych z szeroko rozumianej literatury. Dodatkowym celem zadania jest pogłębienie współpracy pomiędzy biblioteką publiczną, a bibliotekami szkolnymi. Partnerami Projektu jest Zespół Szkół w Mędrzechowie oraz Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Mędrzechowskiej. Zbiory zakupione w ramach dotacji zostaną przekazane przez Gminną Biblioteką Publiczną w Mędrzechowie partnerskim bibliotekom szkolnym w formie depozytu do końca roku szkolnego 2014/2015.