livemarks

Inauguracyjna sesja Rady Gminy Mędrzechów

min zDSC 52321 grudnia 2014 r. zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Tarnowie odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy w Mędrzechowie.
Prowadzenie sesji rozpoczął radny senior Szarkowski Czesław wg. ustalonego przez Komisarza porządku obrad :
1. Otwarcie obrad przez Radnego Seniora i stwierdzenie prawomocności obrad ,
2. Wręczenie zaświadczeń nowo wybranym radnym przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej,
3. Złożenie ślubowania przez radnych .
4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze nowo wybranemu Wójtowi Gminy przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej,
5. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy
6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
7. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
8. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad Sesji.
9. Zakończenie obrad.

 

W sesji uczestniczyli wszyscy nowo wybrani radni , którzy po wręczeniu zaświadczeń przez Panią Marię Nowosielską - Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej - złożyli ślubowanie o następującej treści :
? Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej , ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie , rzetelnie i uczciwie , mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców ?
Nowo wybrany Wójt Gminy Mędrzechów Krzysztof Jerzy Korzec z rąk przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej odebrał również zaświadczenie o wyborze , po czym złożył wobec rady gminy ślubowanie , o następującej treści :
? Obejmując urząd wójta gminy , uroczyście ślubuję , że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy ?
Rada w głosowaniu tajnym na przewodniczącego rady gminy wybrała radnego Czesława Szarkowskiego , na wi-ce przewodniczącego wybrano radnego Kazimierza Tobiasza , powołano też stałe komisje rady , w następującym składzie osobowym:
Komisja Rewizyjna :
1) Paweł Starzyk - Przewodniczący komisji,
2) Aneta Wójtowicz - za-ca Przewodniczącego komisji
3) Jan Mamulski - członek Komisji
4) Marian Świątek - członek Komisji
Komisja Rolnictwa, Rozwoju gospodarczego i Budżetu :
1) Kazimierz Światłowski - Przewodniczący Komisji
2) Andrzej Król - za-ca Przewodniczącego komisji
3) Zbigniew Kulig - członek Komisji
4) Krzysztof Koścień - członek Komisji
5) Marian Kozioł - członek Komisji
Komisja Oświaty Kultury , Zdrowia , Sportu Prawa i Porządku Publicznego
1) Tadeusz Trębaczewski - Przewodniczący Komisji,
2) Eugeniusz Trzepacz - za-ca Przewodniczącego komisji
3) Lucjan Pikul - członek Komisji
4) Józef Szajor - członek Komisji
5) Kazimierz Tobiasz - członek Komisji.

Wybrani Radni oraz Wójt przyjęli gratulacje od uczestników sesji.
Wójt Krzysztof Korzec podziękował za wybór wszystkim wyborcom oraz zapewnił, że dołoży wszelkich starań , aby dobrze współpracować z radą i działać dla dobra naszej gminy .
W podobnym tonie wystąpiła również Barbara Pobiegło - Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego , która podziękowała wszystkim wyborcom za poparcie w wyborach , zapewniła że będzie nadal działać dla dobra naszej gminy i jej mieszkańców oraz całego powiatu.

Obrady sesji zamknął przewodniczący Szarkowski Czesław.

>> Zdjęcia w galerii

{backbutton}