livemarks

Święto Niepodległości - Mędrzechów 2014

11list2014Mieszkańcy naszej gminy mieli również i w tym roku możliwość uczestnictwa w patriotyczno - religijnych obchodach Święta Niepodległości w dniu 11 listopada - zorganizowanych przez Samorząd Gminy Mędrzechów.
Dla uczczenia 96. rocznicy odzyskania niepodległości - uroczystość jak co rocznie odbyła się w Mędrzechowie, gdzie o godz. 11 w Kościele Parafialnym została odprawiona uroczysta Msza Św. w intencji ojczyzny.
Mszę celebrował i homilie wygłosił Ks. Bogusław Wożniak - wikariusz naszej parafii.

Przed Mszą św. młodzież Zespołu Szkół w Mędrzechowie wystąpiła z koncertem pieśni patriotycznych, które wprowadziły nas w nastrój tamtych czasów. Przypomniały bohaterów, ich walkę za naszą wolność. Koncert profesjonalnie przygotowany i pięknie wykonany bardzo się podobał, a młodzi artyście zostali nagrodzeni brawami.
Po zakończeniu Mszy św. dalsza część uroczystości odbyła się pod pomnikiem poległych. Udali się tam wszyscy uczestnicy uroczystości: władze samorządowe naszej gminy reprezentowane przez Wójta Krzysztofa Korca i Przewodniczącego Rady Gminy Wiesława Nogę , Radni Rady Gminy, Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Mędrzechowa, Grądów, Kupienina, Woli Mędrzechowskiej i Wójciny z pocztami sztandarowymi, Delegacja Zespołu Szkół w Mędrzechowie wraz z pocztem sztandarowym , Delegacja Polskiego Stronnictwa Ludowego wraz z pocztem sztandarowym, reprezentanci: Stowarzyszenia ?Przyjazny Świat", Niepublicznego Przedszkola dla Dzieci Niepełnosprawnych w Kupieninie, Domu Radosnej Starości w Kupieninie, Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w USA i Kanadzie Placówka 111 imieniem gen. Józefa Hallera w New Britain - reprezentowane przez Kazimierz Wnuka, Grupa Rekonstrukcji Historycznej III Pułku Strzelców Podhalańskich z Kazimierzem Bernatem oraz bardzo licznie zgromadzeni mieszkańcy naszej gminy i goście.
Okolicznościowe przemówienie wygłosił Wójt naszej gminy Krzysztof Korzec, który nawiązał do tradycji narodowych , przypomniał wydarzenia historyczne związane z odzyskaniem przez Polskę wolności po 123 latach niewoli, o tym że powinniśmy być dumni z naszych przodków, pielęgnować i rozwijać spuściznę naszych przodków.
powitał zebranych, podziękował wszystkim za udział oraz wkład włożony w przygotowanie tej podniosłej patriotyczno - religijnej uroczystości.
Wszystkie delegacje złożyły wiązanki kwiatów jako wyraz hołdu i wdzięczności naszym przodkom poległym w obronie ojczyzny , za jej wolność i niepodległość. Uroczystość uświetniło wspólne odśpiewanie Hymnu Państwowego, Roty oraz pieśni patriotycznych.
Całość uświetniła orkiestra Dęta z Woli Mędrzechowskiej , która na zakończenie wystąpiła z krótkim koncertem pieśni patriotycznych.

>> Zdjęcia w galerii

{backbutton}