livemarks

WYNIKI WYBORÓW w GMINIE MĘDRZECHÓW

wyboryWybory Wójta Gminy Mędrzechów   -

Wójt  mgr inż. Krzysztof Korzec

Osób uprawnionych do głosowania :   2853

Wydano kart do głosowania : 1433

Głosów nieważnych : 37

Głosów ważnych :   1396

Głosów   na ?TAK? :   1280

Głosów na ?NIE? : 116

Poparcie : 91,69 %

Zestawienie wyników Wyborów do Rady Gminy w Mędrzechowie.pdf

Zestawienie wyników Wyborów do Rady Powiatu.pdf