livemarks

Sesja Rady Gminy Mędrzechów - podsumowanie kadencji 2010-2014

DSC 503812 listopada 2014 r. odbyła się   ostatnia 41. Sesja Rady Gminy Mędrzechów   w kadencji 2010-2014. Uczestniczyli w   niej Radni   Rady Gminy , Wójt Krzysztof Korzec , Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski , Wi-ce Starosta Dąbrowski   Robert Pantera , Radny Sejmiku Wojewódzkiego Bolesław Łączyński   , Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego Barbara Pobiegło , Skarbnik Gminy Kazimiera Klimaj , Sołtysi , Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli.

Obrady prowadził   Przewodniczący Rady   Wiesław Noga. Głównym   celem posiedzenia było podsumowanie     pracy   samorządu   w latach   2010-2014 na szczeblu gminy , powiatu i województwa.

 

Starosta Dąbrowski podkreślił jak dużo w tej kadencji udało  się odbudować dróg   powiatowych    w Gminie Mędrzechów. Było to możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy z Wójtem , Radą Gminy , mieszkańcami ale również dzięki dużemu zaangażowaniu i mobilizacji   radnej   Barbary Pobiegło - Przewodniczącej rady Powiatu.   Podziękował wszystkim za   dobrą i owocną współpracę. W podobnym tonie   wystąpił również wi-ce Starosta Robert Pantera , który zaakcentował , że tylko   zgodna współpraca   taka , jaka było w obecnej   koalicji , na szczeblu powiatu   mogła zaowocować   wieloma     inwestycjami   i dużymi środkami finansowymi   skierowanymi na nasz teren.

Bolesław Łączyński jako nasz przedstawiciel w Sejmiku Województwa Małopolskiego , podkreślił, że ta kadencja należy do udanych   , wiele udało się zrobić zwłaszcza w zakresie ochrony przeciwpowodziowej : remonty wałów wiślanych ,   koszenie wałów , wybudowanie przepompowni w Hubenicach , jako radny   wojewódzki   wspierał wszystkie inicjatywy   zarówno gminne jak i powiatowe.

Podziękował   wszystkim za współpracę i życzył dalszych sukcesów w służbie publicznej , życiu zawodowym i osobistym.

Wójt   naszej Gminy Krzysztof Korzec w podsumowaniu kadencji podkreślił , że należy ona do udanych , gmina nie jest zadłużona pomimo wielu inwestycji jaki zrobiliśmy. Wyremontowaliśmy ponad 20 km  dróg gminnych , wybudowano dwa mosty na rzece Żabnica, przeprowadzono termomodernizację szkoły , wyremontowano dom Parafialny w Woli Mędrzechowskiej , wybudowano wiatę widowiskową w Mędrzechowie , wyremontowano domy ludowe , 3 boiska sportowe , parkingi i place , korzystaliśmy ze środków unijnych realizując tzw. Małe projekty, których było 14 tj. m.in. zakup instrumentów dla orkiestry, wyposażenie świetlic wiejskich , zakup strojów ludowych dla KGW Grądy, imprezy : 625 -lecie wsi Grądy , Festyn rodzinny w Mędrzechowie . Wnioskodawcami były OSP, osoby fizyczne i biblioteka. Projekty przygotowywali i   rozliczali pracownicy Urzędu Gminy .   Ogólnie na inwestycje wydano ponad 5,5 mln zł. z czego ponad 4 mln pochodzi ze środków zewnętrznych. Są to tylko najważniejsze przedsięwzięcia , które realizowaliśmy. Ponadto zapewniliśmy utrzymanie w niezmienionym stanie oświaty , biblioteki , orkiestry , przedszkoli . Udało sie tez wyremontować część rowów melioracyjnych , których na terenie gminy jest 130 km.

Podziękował wszystkim za bardzo dobra współpracę , za głos doradczy, wsparcie w realizacji inwestycji . Podziękowania skierował do Radnych ,  władz powiatowych ,   wojewódzkich sołtysów, dyrektorów jednostek , pracowników urzędu gminy   i wszystkich mieszkańców.

Swoje podsumowanie przedstawiła Radzie również Barbara Pobiegło   Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego , która podziękowała wszystkim za wsparcie w realizacji celów.  Efektem tej  pracy jest bardzo udana kadencja , zwłaszcza w dziedzinie infrastruktury drogowej. Na terenie naszej gminy i drogach wylotowych , odbudowano   prawie 24 km dróg powiatowych za ponad 15 mln zł. Są to największe środki jakie skierowane zostały na nasz teren , na drogi od czasu powstania powiatu. Odbudowano prawie wszystkie drogi w naszej gminie , łącznie z najważniejszą w kierunku Dąbrowy Tarnowskiej. Jest to sukces nas wszystkich , również   mieszkańców , którzy udzielili nam poparcia.

Podziękowania i sprawozdanie z pracy Rady Gminy     złożył Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Noga . Zaproszeni goście oraz radni otrzymali pamiątkowe statuetki .

Podjęto również uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Mędrzechów na 2014 r , a Skarbnik Gminy zapoznała wszystkich z założeniami do projektu budżetu na rok 2015.
Obrady prowadził Przewodniczący Rady Wiesław Noga. Głównym celem posiedzenia było podsumowanie pracy samorządu w latach 2010-2014 na szczeblu gminy , powiatu i województwa.
Starosta Dąbrowski podkreślił jak dużo w tej kadencji udało się odbudować dróg powiatowych w Gminie Mędrzechów. Było to możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy z Wójtem , Radą Gminy , mieszkańcami ale również dzięki dużemu zaangażowaniu i mobilizacji radnej Barbary Pobiegło - Przewodniczącej rady Powiatu. Podziękował wszystkim za dobrą i owocną współpracę. W podobnym tonie wystąpił również wi-ce Starosta Robert Pantera , który zaakcentował , że tylko zgodna współpraca taka , jaka było w obecnej koalicji , na szczeblu powiatu mogła zaowocować wieloma inwestycjami i dużymi środkami finansowymi skierowanymi na nasz teren.
Bolesław Łączyński jako nasz przedstawiciel w Sejmiku Województwa Małopolskiego , podkreślił, że ta kadencja należy do udanych , wiele udało się zrobić zwłaszcza w zakresie ochrony przeciwpowodziowej : remonty wałów wiślanych , koszenie wałów , wybudowanie przepompowni w Hubenicach , jako radny wojewódzki wspierał wszystkie inicjatywy zarówno gminne jak i powiatowe.
Podziękował wszystkim za współpracę i życzył dalszych sukcesów w służbie publicznej , życiu zawodowym i osobistym.
Wójt naszej Gminy Krzysztof Korzec w podsumowaniu kadencji podkreślił , że należy ona do udanych , gmina nie jest zadłużona pomimo wielu inwestycji jaki zrobiliśmy. Wyremontowaliśmy ponad 20 km dróg gminnych , wybudowano dwa mosty na rzece Żabnica, przeprowadzono termomodernizację szkoły , wyremontowano dom Parafialny w Woli Mędrzechowskiej , wybudowano wiatę widowiskową w Mędrzechowie , wyremontowano domy ludowe , 3 boiska sportowe , parkingi i place , korzystaliśmy ze środków unijnych realizując tzw. Małe projekty, których było 14 tj. m.in. zakup instrumentów dla orkiestry, wyposażenie świetlic wiejskich , zakup strojów ludowych dla KGW Grądy, imprezy : 625 -lecie wsi Grądy , Festyn rodzinny w Mędrzechowie . Wnioskodawcami były OSP, osoby fizyczne i biblioteka. Projekty przygotowywali i rozliczali pracownicy Urzędu Gminy . Ogólnie na inwestycje wydano ponad 5,5 mln zł. z czego ponad 4 mln pochodzi ze środków zewnętrznych. Są to tylko najważniejsze przedsięwzięcia , które realizowaliśmy. Ponadto zapewniliśmy utrzymanie w niezmienionym stanie oświaty , biblioteki , orkiestry , przedszkoli . Udało sie tez wyremontować część rowów melioracyjnych , których na terenie gminy jest 130 km.
Podziękował wszystkim za bardzo dobra współpracę , za głos doradczy, wsparcie w realizacji inwestycji . Podziękowania skierował do Radnych , władz powiatowych , wojewódzkich sołtysów, dyrektorów jednostek , pracowników urzędu gminy i wszystkich mieszkańców.
Swoje podsumowanie przedstawiła Radzie również Barbara Pobiegło Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego , która podziękowała wszystkim za wsparcie w realizacji celów. Efektem tej pracy jest bardzo udana kadencja , zwłaszcza w dziedzinie infrastruktury drogowej. Na terenie naszej gminy i drogach wylotowych , odbudowano prawie 24 km dróg powiatowych za ponad 15 mln zł. Są to największe środki jakie skierowane zostały na nasz teren , na drogi od czasu powstania powiatu. Odbudowano prawie wszystkie drogi w naszej gminie , łącznie z najważniejszą w kierunku Dąbrowy Tarnowskiej. Jest to sukces nas wszystkich , również mieszkańców , którzy udzielili nam poparcia.
Podziękowania i sprawozdanie z pracy Rady Gminy złożył Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Noga . Zaproszeni goście oraz radni otrzymali pamiątkowe statuetki .
Podjęto również uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Mędrzechów na 2014 r , a Skarbnik Gminy zapoznała wszystkich z założeniami do projektu budżetu na rok 2015.

 

>> Zdjęcia w galerii

 

{backbutton}