livemarks

O G Ł O S Z E N I E

wyboryOsoby, które będą chciały wziąć udział w głosowaniu, w   wyborach   samorządowych , w dniu 16 listopada 2014 r. proszone są o zabranie z sobą dowodu osobistego lub   każdego   innego dokumentu   ze   zdjęciem np. paszportu,   prawa jazdy,   legitymacji szkolnej, studenckiej.