livemarks

Inwestycje na drogach powiatowych w latach 2011 - 2014 na terenie Gminy Mędrzechów i drogach wylotowych.

DSC01826W ciągu ostatnich czterech lat , na naszym terenie odbudowanych zostało prawie 24 km dróg powiatowych , za kwotę ponad 15 milionów zł., są to drogi :

  • Swarzów ? Mędrzechów , Mędrzechów ? Kupienin ? Odmęt ? Delastowice (14,8 km za 13,1 mln zł. )
  • Grądy-Wólka Grądzka ( 4,15 km za 791 tys. zł.) Mędrzechów- Wola
  • Mędrzechowska-Skrzynka (4,9 km za 1,11 mln zł.)

Dzięki tym inwestycjom mieszkańcy naszej gminy i gmin sąsiednich zyskali bardzo dobre połączenia z siedzibą powiatu i innymi ośrodkami , jak również dobrą komunikacje wewnętrzną.

Komunikacja jest podstawą prawidłowego funkcjonowania i rozwoju społeczno ? ekonomicznego, jej zasadniczym elementem są drogi, a zwłaszcza ich jakość. Gmina Mędrzechów posiada bardzo gęstą sieć dróg. Najważniejsze z nich umożliwiające połączenia z miastami i ościennymi gminami oraz wewnętrzną komunikację pomiędzy wsiami - to drogi powiatowe.

Stan nawierzchni tych dróg był bardzo zły, a parametry techniczne nie zapewniały bezpieczeństwa dla ich użytkowników.
W ostatnich czterech latach odbudowaliśmy prawie wszystkie drogi powiatowe w naszej gminie, na które Powiat Dąbrowski skierował największe środki finansowe, licząc od jego powstania. Było to możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy między samorządem gminnym i powiatowym oraz skutecznej reprezentacji naszej gminy w Radzie Powiatu.

 

Poniżej przedstawiamy zbiorczy wykaz tych inwestycji, wraz z krótkim opisem.

 

Nazwa zadnia

 

Nr drogi   - miejscowość

 

Długość   w   mb.

 

Wartość zadania

 

O p i s

Rok 2011

       

Remont drogi powiatowej

1308K Grądy,

Wólka Grądzka

3 150

557 900,00 zł.

Remont   drogi przez Wólką Grądzką oraz   w Grądach od domu ludowego do P.Zamory. Położono nowy   asfalt , pobocza, okopano   rowy , wymieniono przepusty.

Remont drogi powiatowej

1325K Skrzynka ?Mędrzechów

2 210

498 900,00 zł.

Remont drogi przez   Skrzynkę   i Wolę   Mędrzechowską  od drogi   krajowej Nr 73 do P. Wadasa. Nowa nawierzchnia asfaltowa, pobocza , przepusty.

Remont drogi powiatowej

1325K Skrzynka ?

Mędrzechów

2 680

613 842,00 zł.

Dalszy ciąg drogi   przez Wolę Mędrzechowską   oraz   odcinek   w Mędrzechowie   do     Rynku. Położono nowy asfalt ,   pobocza, okopano część rowów , wykonano nowe   przepusty pod drogą.

Remont drogi powiatowej

1308K Grądy

1 000

233 330,00 zł.

Dalszy ciąg remontu   drogi przez Grądy   od P. Zamory   do Bolesławia . Nowy   asfalt, pobocza , przepusty , rowy.

Rok 2012

       

Remont drogi powiatowej

1307K Odmęt

820

223 890,00 zł.

Wyremontowano odcinek drogi   w Odmęcie , położono nowy asfalt , wykonano pobocza , okopano rowy ,   przepusty.

Odbudowa drogi powiatowej

1307K Swarzów ? Mędrzechów   i 1314K

1 320

3 590 800,00 zł.

Odbudowo odcinek drogi   w kierunku Dąbrowy   koło parku w   Brniu , poszerzono nawierzchnię drogi   do 6,5 m, sfrezowano starą nawierzchnię , położono 3   warstwy nowego asfaltu,   wykonano chodniki , umocnienia   skarpy stawu , odwodnienie drogi , przepusty   , pobocza, rowy.

Rok 2013

       

Odbudowa drogi powiatowej

1307K Swarzów ? Mędrzechów

( od Dąbrówek Breńskich   do Grądów)

1 929

1 843 140,00 zł.

Odbudowano odcinek drogi   w kierunku Dąbrowy   Tarnowskiej tj. od torów   w Dąbrówkach Breńskich do

Grądów pod P. Mleczkę . Podobnie jak   wyżej poszerzono nawierzchnię drogi   do 6,5 m, sfrezowano starą nawierzchnię , położono 3   warstwy nowego asfaltu,   wykonano odwodnienie drogi ,   przepusty , pobocza,   rowy.

Odbudowa drogi powiatowej

1307K Swarzów Mędrzechów ? Kupienin   -Odmęt.

5 426

2 534 110,00 zł.

Kontynuacja odbudowy drogi   w kierunku Dąbrowy   tj. odcinek   od P.Mleczki   do   Boru Grądzkiego . Podobnie   jak wyżej poszerzono nawierzchnię drogi   do 6,5 m, sfrezowano starą nawierzchnię , położono 3   warstwy nowego asfaltu,   wykonano odwodnienie drogi ,   przepusty , pobocza,   rowy.

Odbudowano drogę   od   Mędrzechowa przez   Kupienin   - długość   4 550 m. Nowy   asfalt, pobocza, przepusty ,rowy.

Rok 2014

       

Odbudowa drogi powiatowej

1307K Swarzów-Mędrzechów ? Delastowice

5 320

4 966 590,00 zł.

Kontynuacja odbudowy drogi   w kierunku Dąbrowy   Tarnowskiej . Odcinek Swarzów   - Breń , Breń ? Dąbrówki Breńskie .   Na terenie Gminy   Mędrzechów pozostała część   od Boru Grądzkiego   do centrum Mędrzechowa .Podobnie jak   wyżej poszerzono   nawierzchnię drogi do   6,5 m, sfrezowano starą nawierzchnię , położono 3 warstwy   nowego asfaltu, wykonano   odwodnienie drogi , przepusty   , pobocza, rowy.

Odbudowano pozostały niewykonany   odcinek drogi   od     Odmętu   do końca   Delastowic , nowy asfalt , rowy , pobocza , przepusty.

 

R A Z E M

23 765 mb

15 062 502 zł.

 

>> Zdjęcia w galerii

{backbutton}