livemarks

Informacja Starosty Dąbrowskiego

       W związku z szerokim programem promocji Wojska Polskiego oraz utworzeniem Wojsk Obrony Terytorialnej, informujemy, że  w dniu 28 grudnia br. O godz. 8:30 w tut. Starostwie (sala narad) odbędzie się spotkanie informacyjne z przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tarnowie na Temat „Zadań i struktur Wojsk Obrony Terytorialnej”.

      W związku z powyższym informujemy mieszkańców Gminy Mędrzechów zainteresowanych służbą w strukturach Wojsk Obrony Terytorialnej o możliwości wzięcia udziału w spotkaniu.