livemarks

Remont Remizy OSP w Grądach

        Pod koniec listopada bieżącego roku zakończył się remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grądach wraz z dobudową wiaty. Remont polegał na całkowitym zdjęciu poszycia dachowego wraz z płytami eternitowymi i zastąpienia go nowym poszyciem przykrytym blachą. Wykonano również termomodernizacje całego budynku wraz z elewacją oraz odświeżono jego wnętrze i przyłącze elektryczne oraz wodne. W najbliższy dniach utwardzony zostanie plac wokół remizy.

Łączny koszt inwestycji to 214 925 zł z czego 22 155 zł to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego otrzymana w ramach konkursu „Małopolskie Remizy”. Udało się również uzyskać dotację w wysokości 29 000 zł z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wkład własny Urzędu Gminy wyniósł 163 770zł.

Galeria>>