livemarks

Bezpieczniej w kierunku Dąbrowy.

        Mieszkańcy naszej gminy mogą bezpiecznie po odbudowanej drodze dojechać do Dąbrowy Tarnowskiej. Nie mniej jednak do tej pory brakowało na niektórych jej odcinakach głównie na terenie naszej Gminy oznakowania poziomego. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami władz powiatowych i gminnych sytuacja ta uległa zmianie. W dniu wczorajszym, na całym odcinku drogi Swarzów - Mędrzechów zostały wymalowane linie środkowe jezdni.
Linie bardzo sprawnie wykonała firma wyłoniona w drodze przetargu. Koszt tego przedsięwzięcia to 34 tys. zł. całość została sfinansowana przez Powiat Dąbrowski. Inwestycja była bardzo oczekiwana przez naszych mieszkańców, którzy znacznie bezpieczniej zwłaszcza nocą i podczas mgieł będą mogli poruszać się po tej drodze.

Należy nadmienić, że także w tym roku została ukończona budowa chodnika w Mędrzechowie przy drodze powiatowej Szczucin – Mędrzechów. Jest to inwestycja finansowana w 50% przez Gminę Mędrzechów - 20 330 zł. oraz w 50% przez Powiat Dąbrowski - 20 330 zł. Pierwsza część tego chodnika oraz chodnik w kierunku cmentarza były wykonane przez Powiat Dąbrowski w ubiegłym roku za kwotę 100 tys. zł. również z 50% udziałem gminy Mędrzechów.

Diametralna poprawa stanu wszystkich dróg powiatowych na terenie naszej gminy była możliwa dzięki dobrej współpracy z władzami powiatowymi oraz skutecznej reprezentacji w radzie powiatu.