livemarks

Informacja - zwrot podatku za olej napędowy

Każdy rolnik, który chce odzyskać w 2016 r. część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT
  • w terminie od 1 lutego 2015 r. do 29 lutego 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.

W sprawie zwrotu podatku należy zgłaszać się do Urzędu Gminy Mędrzechów pokoju 10 z fakturami VAT za okres od dnia 1 sierpnia 2015 r. do dnia 31 stycznia 2016 r.

Limit zwrotu podatku w 2016 r. wynosić będzie:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
do 30 kwietnia 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
do 31 października 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wójt Gminy Mędrzechów
mgr inż. Krzysztof Korzec