livemarks

Informacja dla rolników

arimr
W dniu 3 marca 2016r. o godzinie 12:00  w sali obrad Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej odbędzie się szkolenie dotyczące szczegółowych warunków i trybu przyznawania wypłaty pomocy finansowej PROW 2014 - 2020 z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" w następujących obszarach:
  • rozwój produkcji prosiąt
  • rozwój produkcji mleka krowiego
  • rozwój produkcji bydła mięsnego
  • operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmiana profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększenie wartości dodanej produktu.