livemarks

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w Mędrzechowie

Starosta Dąbrowski przypomina, że do dnia 13 grudnia 2013r. (piątek) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ulicy B.Joselewicza 5 pokój nr 18(parter) w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek w godzinach od 8:00 do16:00 i od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, został wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Mędrzechów jednostka ewidencyjna Mędrzechów.

Osoby, które posiadają nieruchomości na terenie wsi Mędrzechów mogą zgłaszać się do Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, celem weryfikacji danych o gruntach i budynkach ujawnionych w tym projekcie.

Szczegóły BIP