livemarks

Zakończone inwestycje na drogach powiatowych

drogi powW listopadzie br. zakończono odbudowę ciągu drogi powiatowej Nr K 1307 Swarzów - Mędrzechów - Delastowice, na odcinkach Grądy ? Mędrzechów oraz Mędrzechów-Kupienin - Odmęt. Koszt tej bardzo potrzebnej dla mieszkańców naszej gminy inwestycji to ponad 2,5 mln. zł. Odbudowano ponad 5,5 km. tej drogi. Inwestycja prowadzona i finansowana jest przez Powiat Dąbrowski z 80% udziałem środków pozyskanych z dotacji zewnętrznych.

Prace rozpoczęto we wrześniu br. i udało się je zakończyć w planowanym terminie.
W ramach inwestycji przebudowano na podstawie pozwolenia na budowę ok. 1.kilometrowy odcinek drogi Swarzów- Mędrzechów od Grądów w kierunku Mędrzechowa oraz 4,6 km od centrum Mędrzechowa do Kupienina.
W pierwszym przypadku jest to gruntowna przebudowa z podniesieniem parametrów drogi tj. poszerzeniem do szerokości 6,5 m, frezowaniem nawierzchni, odwodnieniem, położeniem 3 warstw asfaltu, okopaniem rowów i przepustów. W kierunku Kupienina położono nową nawierzchnie asfaltową (dwie warstwy), wykonano pobocza, odbudowano dwa przepusty, okopano rowy przydrożne.
Inwestycja ta zdecydowanie poprawiła układ komunikacyjny gminy. Przypomnijmy, ze główne ciągi dróg w naszej Gminie to drogi powiatowe. W ostatnich latach ich stan znacznie się poprawił, wiele z nich zostało odbudowanych.
Tylko w tym roku na ten cel, na naszą gminę Powiat Dąbrowski wydatkował ponad 4 mln. zł. W sierpniu br. za ponad 1,8 mln. zł. odbudowano 2.km odcinek drogi od Dąbrówek Breńskich do Grądów.
Takie działania są możliwe dzięki dobrej współpracy z samorządem powiatowy. Liczymy, że ta współpraca będzie nadal kontynuowana i uda się w niedługiej przyszłości odbudować pozostałe odcinki drogi Swarzów - Mędrzechów.

Galeria: zdjęcia z zakończonej inwestycji i zdjęcia z budowy.

{backbutton}