livemarks

Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego

Starosta Dąbrowski zawiadamia, że w terminie od 25 listopada 2013r. do 13 grudnia 2013r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ulicy B. Joselewicza 5 - pokój nr 18 (parter), w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek w godzinach od 8:00 do 16:00 i od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, projekt operatu opisowo - kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębu Mędrzechów, jednostka ewidencyjna Mędrzechów. - zobacz szczegóły PDF