livemarks

Święto Niepodległości - 11 listopada obchodzone przez społeczeństwo Gminy Mędrzechów

11listopadaMNiepodległość - tak ważna dla każdego narodu, nikt bardziej nie jest w stanie jej docenić niż Naród Polski, który po 123 latach niewoli - 11 listopada 1918 r. odzyskał wolną i niepodległą Ojczyznę. Dziś czcimy 95.tą rocznicę tej najważniejszej dla nas Polaków daty. Mieszkańcy naszej gminy również mieli okazję uczestniczyć w patriotyczno - religijnych obchodach tego święta zorganizowanych przez Samorząd Gminy Mędrzechów.

Uroczystość odbyła się jak corocznie w Mędrzechowie, gdzie o godz. 11 w Kościele Parafialnym została odprawiona uroczysta, koncelebrowana Msza Św. w intencji ojczyzny. Homilię wygłosił Ks. Marek Kula proboszcz Parafii Delastowice. Przed Mszą św. młodzież Zespołu Szkół w Mędrzechowie wystąpiła z patriotycznym, słowno-wokalnym przedstawieniem, upamiętniającym wydarzenia tamtych czasów.
Po zakończeniu Mszy św. dalsza część uroczystości odbyła się pod pomnikiem poległych. Udali się tam wszyscy uczestnicy uroczystości: władze samorządowe naszej gminy reprezentowane przez Wójta Krzysztofa Korca i Przewodniczącego Rady Gminy Wiesława Nogę, radni Rady Gminy, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Mędrzechowa, Grądów, Kupienina, Woli Mędrzechowskiej z pocztami sztandarowymi, Delegacja Zespołu Szkół w Mędrzechowie wraz z pocztem sztandarowym, Delegacja Polskiego Stronnictwa Ludowego wraz z pocztem sztandarowym, Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w USA reprezentowane przez Kazimierz Wnuka, po raz pierwszy uczestnicząca w uroczystości - Grupa Rekonstrukcji Historycznej III Pułku Strzelców Podhalańskich z Kazimierzem Bernatem oraz bardzo licznie zgromadzeni mieszkańcy naszej gminy i goście.
Okolicznościowe przemówienie wygłosił Wójt naszej gminy Krzysztof Korzec, który powitał zebranych, podziękował wszystkim za udział oraz wkład włożony w przygotowanie tej podniosłej patriotyczno - religijnej uroczystości.
W swoim wystąpieniu powiedział ,m.in. że ? dziś musimy rozsądnie i mądrze budować naszą ojczyznę, jej struktury, a przez to chronić i umacniać dzisiejszą wolność i niepodległość . Musimy wszyscy poczuć się obywatelami , bo świadome wypełnianie tego słowa jest najgłębszą miarą patriotyzmu naszych czasów. Pomnik poległych jest symbolem prawd, że są wartości droższe nad życie . Naszym zadaniem jest dobrze wykorzystać szanse naszej niepodległości".
Honorową wartę pod pomnikiem sprawowali członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej III Pułku Strzelców Podhalańskich.
Wszystkie delegacje złożyły wiązanki kwiatów jako wyraz hołdu i wdzięczności naszym przodkom poległym w obronie ojczyzny, za jej wolność i niepodległość. Mając takich bohaterów z dumą wspominamy nasze karty historii oraz z nadzieją patrzymy w przyszłość, że spuścizna jaką nam przekazali będzie owocować na przyszłe pokolenia. Uroczystość uświetniło wspólne odśpiewanie Hymnu Państwowego, Roty oraz pieśni patriotycznych.

>> Zdjęcia w galerii.

{backbutton}