livemarks

Biblioteka jako miejsce integracji społecznej

ksiazkaGminna Biblioteka Publiczna w Mędrzechowie realizuje zadanie pt. "Biblioteka jako miejsce integracji społecznej"- doposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Mędrzechowie wchodzącej w zakres małych projektów współfinansowanej w ramach Działania 413 ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem operacji jest stworzenie bazy do rozwoju aktywności społecznej poprzez zakup sprzętu i wyposażenia biblioteki.
W ramach operacji zakupiono: stoły , krzesła, fotele wypełnionych granulatem polistyrenowym, ścianki wystawowe, aparat fotograficzny, notebook, projektor multimedialny, ekran projekcyjny, magnetofon i zestaw do karaoke.
Zakupiony sprzęt, który stanowi wyposażenie sali wykorzystywanej do prowadzenia różnorodnych działań kulturalnych, aktywizujących, integrujących środowisko zarówno przez biblioteką jak i całe środowisko lokalne, przyczyni się do poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty skierowanej do mieszkańców.

logotypy gbp

{backbutton}