livemarks

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o porządku publicznym i o wolontariacie, zwanych dalej ?organizacjami" zostały przeprowadzone w okresie od 16.09.2013 r. do 30.09.2013 r. W tym okresie organizacje pozarządowe mogły wyrażać pisemnie na formularzu swoją opinię oraz propozycję zmian projektu ?Programu Współpracy Gminy Mędrzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2014 rok."

W wyniku tych konsultacji żadna organizacja z terenu Gminy Mędrzechów nie zgłosiła uwag oraz poprawek do projektu ?Programu Współpracy Gminy Mędrzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2014 rok."
W związku z powyższym projekt uchwały w sprawie przyjęcia ?Programu współpracy Gminy Mędrzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2014 rok." zostanie w dotychczasowej wersji przekazany Radzie Gminy Mędrzechów celem podjęcia przez nią stosownej uchwały.

{backbutton}

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o porządku publicznym i o wolontariacie, zwanych dalej ?organizacjami? zostały przeprowadzone w okresie od 16.09.2013 r. do 30.09.2013 r. W tym okresie organizacje pozarządowe mogły wyrażać pisemnie na formularzu swoją opinię oraz propozycję zmian projektu ?Programu Współpracy Gminy Mędrzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na  2014 rok.?

            W wyniku tych konsultacji żadna organizacja z terenu Gminy Mędrzechów nie zgłosiła  uwag oraz poprawek do projektu ?Programu Współpracy Gminy Mędrzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na  2014 rok.?

W związku z powyższym projekt uchwały w sprawie przyjęcia ?Programu współpracy Gminy Mędrzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2014 rok.? zostanie w dotychczasowej wersji przekazany Radzie Gminy Mędrzechów celem podjęcia przez nią stosownej uchwały.