livemarks

Wzmocnienie prawego brzegu Wisły w Mędrzechowie

wisla brzegW naszej gminie prowadzone są kolejne inwestycje p.powodziowe ,tym razem związane ze wzmocnieniem prawego brzegu Wisły tzw. wyrwy w wale - Mędrzechów - Brzeżnica. W chwili obecnej budowle regulacyjne zabezpieczające brzeg takie jak: opaski brzegowe, ostrogi, tamy podłużne i poprzeczne zlokalizowane na terenie gminy Mędrzechów są w złym stanie technicznym. Wykonywane w przeszłości budowle z powodu występujących w latach ubiegłych wód powodziowych zostały uszkodzone, rozmyte i osłabione.

Prace realizowane w ramach inwestycji mają na celu zabezpieczenie brzegu Wisły przed procesami erozji. Zły stan brzegu zagraża stabilności wału przeciwpowodziowego, który na odcinku planowanych prac znajduje się w małej odległości od brzegu rzeki, w największym punkcie jest to nawet 20 m. O wykonanie tej bardzo poważnej i ważnej inwestycji dla całego powiśla, samorząd gminny zabiegał u wszystkich możliwych decydentów. Udało się doprowadzić do jej realizacji. Zakończenie prac nastąpi jeszcze w tym roku. Inwestorem jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.

{backbutton}