livemarks

Kolejne inwestycje na drogach powiatowych w gm.Mędrzechów.

drogi powPonad 3 mln. zł. Powiat Dąbrowski przeznaczył na odbudowę kolejnych dróg powiatowych na terenie Gminy Mędrzechów. Składa się na to promesa na usuwanie skutków powodzi w wysokości 2,5 mln. zł. oraz środki własne powiatu w kwocie 625 tys. zł.
Będzie dalej kontynuowana odbudowa drogi Swarzów- Mędrzechów - Delastowice na długości ponad 5 km tj. od centrum Mędrzechowa do Kupienina odcinek ponad 4 km i dalszy ciąg ok. 1 km Grądy - Mędrzechów (przedłużenie drogi już wykonanej). Obecnie trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy.

Zadanie ma być wykonane jeszcze w tym roku.
We wrześniu b.r. ukończono odbudowę 2. kilometrowego odcinka drogi Swarzów-Mędrzechów od Dąbrówek Breńskich do Grądów.
Koszt tej inwestycji to ponad 1,8 mln. zł. Droga została poszerzona do 6,5 m , wykonano odwodnienia drogi umożliwiające w przyszłości dobudowę zaprojektowanych chodników, wykonano przepusty, odmulono rowy, położono trzy warstwy asfaltu. Znacznie poprawiły się parametry drogi, co ma bezpośrednie przełożenie na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu.
Planowana inwestycja ma też podobny zakres techniczny. Miejmy nadzieję, że warunki pogodowe będą sprzyjające i prace zostaną ukończone w terminie.
Tylko w tym roku na odbudowę dróg powiatowych położonych na terenie naszej gminy władze powiatowe przeznaczyły prawie 5 mln. zł. Jest to jak do tej pory największa transza środków na te cele.
Takie przedsięwzięcia są możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy z samorządem powiatowym. Zależny nam bardzo na kontynuacji takich działań, gdyż dobra komunikacja jest podstawą prawidłowego funkcjonowania, zwłaszcza dla terenów takich jak nasz, położonych z dala od większych ośrodków miejskich.

Zdjęcia z ukończonych inwestycji w galerii.

{backbutton}