livemarks

Niższe opłaty za śmieci

smieciWychodząc na przeciw licznym postulatom mieszkańców, które zgłaszane były m.in. na zebraniach wiejskich - Rada Gminy Mędrzechów na ostatniej sesji podjęła uchwałę w sprawie obniżenia opłat za gospodarowanie odpadami dla gospodarstw domowych jednoosobowych. Osoby te jeżeli segregują odpady - od 1 paździenika 2013 r. będą płacić 10 zł. miesięcznie, a nie jak do tej pory 15 zł.

Po przeanalizowaniu całości sytuacji związanej z prawidłowym realizowaniem zadań wynikających z tzw. ustawy śmieciowej, kosztów tego przedsięwzięcia i uzasadnionego interesu społecznego - władze samorządowe Gminy Mędrzechów zdecydowały się na podjęcie takiej decyzji.
Jednoosobowe gospodarstwa domowe prowadzą w większości osoby starsze, których dochody z emerytury czy renty są niskie, a i ilość odpadów w tych gospodarstwach nie jest duża.

{backbutton}