livemarks

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż uschniętych drzew

Nasz znak: GGiR.3150.8.2013                                                  Mędrzechów, dn. 2013-09-10

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142 , poz. 1591 z póź. zm.) Wójt Gminy Mędrzechów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż uschniętych drzew

- na dz. nr 300 położonej w Woli Mędrzechowskiej

Usunięcie drzew następuje na koszt kupującego.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 09.2013 r., który rozpocznie się o godz. 10:00 na dz. nr 300.

Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 8 %.

Wójt Gminy Mędrzechów zastrzega prawo odwołania przetargu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Mędrzechów I piętro pokój nr 9 lub telefonicznie pod nr 14 6442429