livemarks

Świętowanie Jubileuszu 625.lecia powstania wsi Grądy.

625latM21 lipca 2013 r. w Grądach był dniem wyjątkowym - był to dzień świętowania jubileuszu 625.lecia powstania wsi, zorganizowanego z inicjatywy sołtysa wsi P. Kazimierz Światłowskiego oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Grądach. Dla udokumentowania daty powstania dotarto do pierwszych wzmianek o powstaniu wsi tj. roku 1388. Rok ten w kronikach i opracowaniach historycznych uznaje się umownie za datę powstania wsi.

Uroczystość rozpoczęto Mszą św. dziękczynną, odprawioną w Kościele Parafialnym w Bolesławiu przez Ks. Karola Kużmę. Słowa homilii przypominały nam o czasie przeszłym, jak ważną rolę dla terażniejszości i przyszłości odgrywa to, jakie wnioski zdołamy wyciągnąć z historii i dziejów naszych przodków.
Dalsza część imprezy odbyła się na placu obok Domu Ludowego w Grądach, gdzie orszak prowadzony przez gminną orkiestrę dętą z Woli Mędrzechowskiej uroczyście przemaszerował przez wieś.
Otwarcia imprezy i powitania gości dokonał gospodarz Gminy Mędrzechów Wójt Krzysztof Korzec w asyście sołtysa wsi Grądy Kazimierza Światłowskiego.
Na uroczystość zaproszenie przyjęli Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński z małżonką, Starosta Dąbrowski ? Tadeusz Kwiatkowski, Wi-ce Starosta Dąbrowski Robert Pantera, Ks. Karol Kużma - katecheta Bolesławskiej Parafii Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego - Barbara Pobiegło, Przewodniczący Rady Gminy Mędrzechów - Wiesław Noga wraz z radnymi, P. Jan Zych fotoreporter z Krakowa rodem z Grądów, przedstawiciele instytucji gminnych i gospodarczych, a przede wszystkim aktualni i byli mieszkańcy wsi Grądy oraz okolicznych wiosek.
Bardzo ciekawą i obszerną historię wsi zaprezentował sołtys Kazimierz Światłowski. Uwzględniała ona, jak sam zaznaczył zarówno te chlubne, jak również tragiczne koleje dziejów. Normalnym jest, że na przestrzeni tak długiego czasu nie brakowało i jednych i drugich. We współczesnej historii zaprezentowano dorobek gospodarczy, kulturalny, edukacyjny, społeczny. Wieś się zmienia i rozwija, a to za przyczyną jej mieszkańców, władz wsi, gminny, powiatu, województwa i innych ludzi dobrej woli, mających wpływ na rozwój lokalny. Wspomniano tutaj o budowie domu ludowego, jego remoncie, zakupie samochodu OSP, wyposażeniu domu ludowego, zakupie strojów krakowskich, budowie pomników, odbudowie dróg gminnych i drogi powiatowej przez Grądy oraz wielu innych przedsięwzięciach.
Gratulacje i życzenia przekazali w swoich wystąpieniach dla społeczności grądzkiej: Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński, Starosta Dąbrowski - Tadeusz Kwiatkowski, który nawiązując do historii zwrócił uwagę jak ważne dla rozwoju lokalnego jest zaangażowanie w prace społeczną mieszkańców, którzy mogą liczyć na wsparcie i zrozumienie samorządów lokalnych.
Wręczone zostały listy gratulacyjne na ręce sołtysa wsi oraz wójta gminy.
Bogato przygotowana część artystyczna spotkała się z bardzo gorącym i entuzjastycznym przyjęciem publiczności.
Koncert rozpoczęła nasza gminna orkiestra dęta pod dyrekcja Andrzeja Komorowskiego, która prezentując przeboje muzyki filmowej, zademonstrowała swój kunszt i duże umiejętności muzyczne.
Ciekawą aranżację wokalno-instrumentalną zaprezentował zespól ?ELIKSIR" z Kanny. Zespół ? Grądzoki" wystąpił z pięknym i humorystycznym przedstawieniem
?Ożenek wnusi", w którym wszystkie role wspaniale odgrywali mieszkańcy Grądów. Głównym reżyserem przedstawienia oraz autorką scenariuszu jest P. Krystyna Światłowska .Gratulujemy pomysłowości.
Pięknie odtańczony polonez przez młodzież ubraną w regionalne stroje krakowskie był kulminacją występów artystycznych. Największą nagrodą dla wszystkich aktorów i tancerzy były gromkie brawa i uznanie licznie zgromadzonej publiczności .
Niecodziennym wydarzeniem było odtworzenie bitwy z września 1939 r. ? Żywe Oblicza Historii" w wykonaniu grupy Rekonstrukcji Historycznej Strzelców Podhalańskich.
Niemniejszą atrakcją była wystawa pt. ?Grądy dziś i wczoraj" .
Były tu przepiękne fotografie współczesne i dawne P. Jana Zycha , wyroby rękodzieła ludowego P. Krystyny Chmura , P. Anny Chmura , P. Krystyny Nadolskiej , P. Zofii Działowskiej, P. Ewy Cholewa , P. Zbigniewa Krauckiego , zbiór opowiadań P. Mieczysława Wołowca z Grądów , informacje o sławnych ludziach z Grądów m in. Stanisławie Słupku, kronika dziejów Grądów , wystrój dawnej izby wiejskiej i wiele innych ciekawostek.
Jak na tego typu imprezę przystało nie zabrakło również wielu regionalnych potraw , które mogli degustować wszyscy uczestnicy. Potrawy i wypieki przygotowane zostały przez grądzkie gospodynie.
Dzieci też miały uciechę z placu zabaw , cukrowej waty i przejażdżek kucykami.
Piękna pogoda sprzyjała wielkiej uroczystości.
Całość imprezy prowadziła konferansjer P. Katarzyna Machaj - Chmura.
Oficjalnym organizatorem imprezy była Ochotnicza Straż Pożarna w Grądach .
Impreza była przygotowana i zorganizowana z dofinansowaniem ze środków unijnych , na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 ? Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 .
Mieszkańcy Grądów jeszcze raz udowodnili , że wspólna praca przynosi duże efekty i sukces. Tak wspaniałym przedsięwzięciom warto pomagać . Promocja lokalnych walorów jest bardzo ważna dla poprawy jakości życia naszych mieszkańców.
Dziękujemy organizatorom , osobom biorącym udział w części artystycznej , wszystkim uczestnikom imprezy , gościom , mieszkańcom Grądów zarówno tym obecnym , jak również tym , którzy może wiele lat temu opuścili swoją rodzinną wioskę, a zechcieli przybyć na wspólne świętowanie.

>> Zdjęcia w galerii

logo uni               Leader               Logo PROW

{backbutton}