livemarks

Poświęcenie nowego KRZYŻA - POMNIKA oraz tablicy Pamięci - Ofiar Epidemii Cholery w roku 1873 - w Grądach.

poswpomnikaW dniu 19 lipca 2013 r. o godz. 17.00, w miejscu pochówku zmarłych rozpoczęła się uroczystość poświęcenia, na którą przybyli mieszkańcy wsi Grądy oraz Wólki Grądzkiej, strażacy OSP Grądy z pocztem sztandarowym, delegacja z Gminy Mędrzechów reprezentowana przez Wójta Krzysztofa Korca oraz Sekretarz Gminy Barbarę Pobiegło.Wójt naszej Gminy serdecznie wszystkich powitał i podziękował za przybycie na uroczystość, a także wszystkim, którzy przyczynili się do powstania nowego krzyża.

Ksiądz Karol Kużma poświęcił krzyż oraz miejsce spoczynku zmarłych.
Sołtys wsi Kazimierz Światłowski odczytał nazwiska zmarłych osób. Podczas ceremonii zostały uroczyście złożone kwiaty i odmówiona modlitwa w intencji zmarłych.
Przypomnijmy, że w czasie epidemii cholery - od sierpnia do października 1873 zmarło 49 osób, w tym 42 osoby z Grądów i 7 osób z Wólki Grądzkiej. Na cmentarzu stał krzyż drewniany, którym opiekowali się Państwo Łużakowie.
Obecnie uporządkowano teren, zastąpiono stary krzyż nowym pomnikiem - krzyżem z tablicą upamiętniającą zmarłych.
Dnia 21 lipca 2013 r. pod pomnikiem kwiaty złożyła również Grupa Rekonstrukcji Historycznej Strzelców Podhalańskich, która brała udział w uroczystościach jubileuszowych 615.lecia powstania wsi Grądy.

>> Zdjęcia w galerii

{backbutton}