livemarks

Informacja

Dyżur Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostaje przeniesiony z dnia 23.07.2013 r. na 24.07.2013 r. - godzina 15:30 - 17:30.