livemarks

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO - KWIECIEŃ 2013

egz gim 2013W dniach 23-25 kwietnia 2013 roku 61 gimnazjalistów klas trzecich naszej szkoły pisało egzamin kończący szkołę. Egzamin przeprowadzony w ciągu trzech dni składał się z 6 części. Celem egzaminu było zbadanie stopnia opanowania umiejętności z zakresu podstawy programowej w poszczególnych przedmiotach. Arkusze zawierały pytania otwarte i zamknięte a także odbiór tekstu słuchanego z języka obcego.

Egzamin gimnazjalny decyduje o przyjęciu ucznia do szkoły średniej, którą wybiera gimnazjalista.
W tym roku każdy uczeń z egzaminu gimnazjalnego mógł uzyskać łącznie 162 pkt.

Uczniowie nas nie zawiedli, osiągając bardzo dobre,
a nawet celujące wyniki egzaminu.

Serdecznie gratulujemy nauczycielom i uczniom
tak wspaniałych wyników !!!

Szczegółowe wyniki poszczególnych klas na tle wyników powiatowych i wojewódzkich zobacz tutaj.