livemarks

29 czerwca - w Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła - Kupienin świętował 40.lecie kapłaństwa swojego rodaka Ks. Arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego.

40lecieZim

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła , Odpust w Kupieninie , w tym roku nabrały szczególnego wymiaru. Byliśmy świadkami i uczestnikami bardzo podniosłego wydarzenia - Jubileuszu 40.lecia kapłaństwa naszego rodaka Ks. Arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego.

27 maja 1973r. w Katedrze Tarnowskiej diakon Zygmunt Zimowski pochodzący z Kupienina z rąk ówczesnego Biskupa Tarnowskiego Jerzego Ablewicza przyjął święcenia kapłańskie, które jak podkreślił ks. Bogusław Wożniak komentator uroczystości ? stały się bramą i furtką? do pełnienia w Kościele wielu zaszczytnych posług i zadań ; począwszy od wikariusza w Starym Sączu , pracownika kongregacji Nauki Wiary , Biskupa Radomskiego , aż po dzień dzisiejszy ? ministra zdrowia? przy Watykanie u boku Papieża Franciszka?.

Mszy Świętej Odpustowej , Jubileuszowo-Pontyfikalnej przewodniczył Ks. Jubilat Arcybiskup Zygmunt Zimowski - Sekretarz Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia w Watykanie .

W koncelebrze towarzyszyli kapłani , koledzy z rocznika święceń, kapłani goście z kraju i zagranicy, w tym kapłani z Diecezji Radomskiej oraz Dekanatu Szczucińskiego.

Licznie zgromadzeni duchowni, rodzina, przedstawiciele władz samorządowych Gminy Mędrzechów, przyjaciele, siostry zakonne, pensjonariusze DRS-u, mieszkańcy Kupienina, Mędrzechowa i okolicznych miejscowości wspólnie uczestniczyli w tym podniosłym wydarzeniu.

Z wielką uwagą wysłuchano homilii, jaką wygłosił, przyjaciel Ks. Arcybiskupa Metropolita Częstochowski Ks. Abp dr Wacław Depo.

W imieniu ks. Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża słowo do Jubilata skierował Ks. Infułat dr Władysław Kostrzewa - Wikariusz Sądu Diecezjalnego w Tarnowie.

Nie zabrakło również oficjalnych życzeń od mieszkańców Kupienina, którzy w darze ofiarowali herb arcybiskupi umieszczony na tablicy według projektu miejscowych duszpasterzy, który w kaplicy pozostanie "na wieczną rzeczy pamiątkę".

Życzenia od kolegów i koleżanek z rocznika przekazała P. Janina Ścióg.

W procesji z darami ofiarnymi przedstawiciele Kupienina ofiarowali chleb i wino.

Dzieci z Ośrodka Rewalidacyjnego w Kupieninie w darze złożyły paramenty liturgiczne :ampułki liturgiczne - naczyńka na wodę i wino.

Kapłani Dekanatu Szczucińskiego reprezentowani przez ks. Dziekana Zygmunta Warzechę oraz ks. Stanisława Saładygę Proboszcza Parafii Mędrzechów ofiarowali ornat i stułę kapłańską z wizerunkiem św. Zygmunta.

Na zakończenie uroczystości życzenia i gratulacje dla ks. Arcybiskupa oraz przesłanie do zgromadzonych wiernych wygłosił Ks. Prałat Józef Przybycień, który zwrócił uwagę na zagrożenia naszych czasów i jak dużą rolę odgrywają w naszym życiu tacy ludzie jak ks. Arcybiskup .

Na zakończenie Ks. Jubilat podziękował wszystkim za uczestnictwo w uroczystości, wyraził swoją wdzięczność za wszystkie słowa życzeń , duchowe wsparcie i modlitwę.

Zwieńczeniem nabożeństwa była uroczysta procesja eucharystyczna wokół świątyni , prowadzona w porządku liturgicznym przez naszą gminną orkiestrę Dętą z Woli Mędrzechowskiej pod batutą Andrzeja Komorowskiego.

Po Mszy św. życzenia i gratulacje mieli okazje przekazać ks.Jubilatowi pozostali uczestnicy uroczystości oraz wspólnie spotkać się przy stole w Domu Ludowym w Kupieninie.

Władze samorządowe Gminy Mędrzechów reprezentowali Wójt Gminy - Krzysztof Korzec oraz Sekretarz Gminy - Barbara Pobiegło.

Księdzu Jubilatowi jeszcze raz składamy jak najlepsze życzenia, oraz podziękowania za dotychczasową pracę kapłańską, w tym również tą na rzecz rozwoju naszej małej ojczyzny tj. rodzinnej wsi Kupienin, Gminy Mędrzechów, Powiatu Dąbrowskiego.

>> Zdjęcia w galerii

{backbutton}