livemarks

Informacja

Urząd Gminy w Mędrzechowie informuje że od dnia 13.06.2013 r. będą przyjmowane zgłoszenia strat spowodowane nawalnymi deszczami.

Do wypełnienia odpowiedniego formularza wymagane będą następujące dane

  • Pesel
  • Nr ewidencyjny gospodarstwa nadany przez ARiMR
  • dane dotyczące powierzchni uszkodzonych upraw, oraz średnią roczną powierzchnię prowadzonych upraw w latach 2010, 2011 i 2012.

Ostateczny termin składania wniosków do dnia 21.06.2013r.