livemarks

Ułatwienia w sprawach meldunkowych

Od dnia 1 stycznia 2013 r. zmieniono niektóre kwestie związane z obowiązkiem meldunkowym.
Zgodnie z nowymi przepisami: Nie trzeba najpierw wymeldować się w jednym urzędzie, aby w drugim urzędzie dokonać zameldowania. Wszystkie te czynności wykonamy w jednym urzędzie, z chwilą zameldowania się w nowym miejscu.

Poza tym, przy dokonywaniu zameldowania nie ma obowiązku podawania informacji o:

  •  wykształceniu,
  • obowiązku wojskowym oraz przedkładania książeczki wojskowej.

Zniesione zostały sankcje karne m. in dla obywateli polskich i obywateli UE, za niedopełnienie obowiązku meldunkowego. Wydłużony został termin zgłaszania meldunku, z dotychczasowych 4 dni , termin został wydłużony do 30 dni. Formalności meldunkowych będzie można dokonać w urzędzie również przez ustanowionego pełnomocnika.
Od dnia 1 stycznia 2013 r. nie ma obowiązku zameldowania obywateli polskich oraz obywateli UE na pobyt czasowy, nie przekraczający 3 miesięcy. Właściciele, dozorcy i administratorzy nieruchomości oraz zakłady pracy nie mają obowiązku weryfikowania dokonywania meldunku przez mieszkańców lub pracowników. Nie będzie obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów. Obowiązek meldunkowy zostanie zniesiony w świetle ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw / Dz. U. z 2012r. poz. 1407/ z początkiem stycznia 2016 roku.

{backbutton}