livemarks

MIĘDZYNARODOWA KONERENCJA NAUKOWA ?NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ W MISJI BŁ. JANA PAWŁA II? KUPIENIN/DĄBROWA TARNOWSKA

konferencjaMW dniach 10-11 maja 2013r. na terenie naszego powiatu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Zakresie Interdyscyplinarnego Podejścia do Problematyki Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży. Patronat Honorowy nad tym bardzo ważnym przedsięwzięciem objęli: Abp Zygmunt Zimowski - Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych, Dr Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Tadeusz Kwiatkowski - Starosta Dąbrowski.
Jednym z miejsc, gdzie odbywały się zasadnicze części tej konferencji był Kupienin.

Organizatorzy konferencji, zaproszeni goście oraz mieszkańcy Kupienina mieli okazje spotkać się z wychowankami Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowaczego w Kupieninie. Przebywające tutaj dzieci szczególnie gorąco powitały Abp Zygmunta Zimowskiego, Bp Władysława Bobowskiego oraz zaproszonych gości z Włoch. Była okazja do bardzo szczerych i serdecznych rozmów, a nawet odśpiewaniu ?sto lat" na cześć tak zacnych gości.
O godz. 17.30 w Kaplicy św.Piotra i Pawła w Kupieninie została odprawiona Msza Święta koncelebrowana. Koncelebrę Mszy św. sprawowali Abp Zygmunt Zimowski, Bp Władysław Bobowski, Ks. Stanisław Saładyga - proboszcz naszej parafii, Ks. Dziekan Zygmnut Warzecha i inni księża naszego dekanatu. Homilie wygłosił Abp Zygmunt Zimowski, który nawiązał do potrzeby niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym, jak ważnym jest, abyśmy wszyscy uczyli się od nich miłości i pokory.
Wielkie przesłanie w tej sprawie niósł na cały świat nasz Papież bł. Jan Paweł II, w sposób szczególny pod koniec życia, jako człowiek chory i niepełnosprawny. Jak podkreślił ks. Arcybiskup spośród prawie 5 milionów fotografii jakie zostały po naszym Papieżu, jedna jest najbardziej wyjątkowa. To fotografia z ostatniej drogi krzyżowej wielkopiątkowej, gdzie Ojciec Święty niejako zawieszony na krzyży z pokorą niósł swój krzyż cierpienia i bólu.
W tak podniosłej atmosferze i słowach wstępu, wygłoszonych przez Księdza Arcybiskupa szczególnego wymiary i znaczenia nabrał przekazywany sobie przez wiernych ?znak pokoju".
Jednym z uczestników Mszy św. był - Dr Władysław Kosiniak Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej. Minister na zakończenie Mszy Św. skierował na ręce Ks.Arcybiskupa podziękowania za dotychczasową współpracę, życzliwość i serdeczność. Podkreślił swoje przywiązanie i szacunek do Nadwislańskiej Ziemi, z której pochodzi. Jak powiedział pomimo , że urodził się gdzie indziej, tak naprawdę nigdy się stąd nie wyprowadził. Mocno zaakcentował potrzebę budowania szkół i miejsc pobytu dla osób niepełnosprawnych, zarówno starszych, jak również dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Podziękował również władzom lokalnym za aktywność w tej dziedzinie.
We Mszy św. uczestniczyli również goście z Włoch, Starosta Dąbrowski - Tadeusz Kwiatkowski, Wice- Starosta Robert Pantera ,Wójt Gminy Mędrzechów - Krzysztof Korzec, Przewodnicząca Rady Powiatu - Barbara Pobiegło, Władze Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie ?Przyjazny Świat" w Mędrzechowie - Leszek Trójniak i Barbara Berger, wychowankowie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego, mieszkańcy Kupienina i inni przybyli goście .
Po Mszy św. wszyscy mieli okazje zwiedzić Muzeum bł. Jana Pawła II.
Jest to miejsce szczególne, gdyż w wyremontowanych pomieszczeniach po byłej szkole w Kupieninie znajdują się bardzo cenne pamiątki z życia Ojca Świętego i jego otoczenia. Twórcą muzeum jest Abp Zygmunt Zimowski
Niepełnosprawność jest problemem społecznym, dotyka wiele osób. Dlatego pomoc tym osobom i ich rodzinom jest bardzo ważna. Człowiek nie może zostać sam z problemem niepełnosprawności, co często ma miejsce. Wychodząc niejako temu zjawisku na przeciw, w Kupieninie obok już istniejących obiektów, planowana jest budowa kompleksu palcówek rewalidacyjno - edukacyjnych, z przedszkolem dla dzieci niepełnosprawnych, szkołą specjalną przysposabiającą do pracy, ośrodkiem wczesnej interwencji dla najmłodszych oraz środowiskowym domem samopomocy.
Obiekt ma powstać na działce o pow. 1,03 ha zabudowanej budynkiem byłej szkoły w Kupieninie, przekazanej nieodpłatnie przez Gminę Mędrzechów na rzecz Stowarzyszenia.
Wykonana jest dokumentacja techniczna oraz udzielone zostało pozwolenie na budowę. Formalnym inwestorem jest Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie ?Przyjazny Świat" w Mędrzechowie.

>> Zdjęcia w galerii

niepelnosprawnoscwmisji

 

 

{backbutton}