livemarks

Święto Konstytucji 3 Maja w Mędrzechowie

3maja2013M3 MAJA jest dla społeczeństwa naszej gminy wyjątkowym świętem. Jak zawsze uroczystości związane z obchodami rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja łączą się z odpustem parafialnym, podczas którego czcimy patronkę naszej parafii Najświętszą Marię Pannę   Królową Polski.

Tegoroczne święto miało jeszcze bardziej podniosły i wyjątkowy charakter, gdyż   swój jubileusz 40.lecia przyjęcia święceń kapłańskich obchodził nasz rodak Ks. Arcybiskup Zygmunt Zimowski.

Msza św. dziękczynna ,koncelebrowana została odprawiona w Kościele Parafialnym w Mędrzechowie o godz. 11. Koncelebrę Mszy św. sprawowali Ks. Arcybiskup Zygmunt Zimowski, Ks. Stanisław Saładyga - proboszcz naszej parafii oraz Ks. dr hab. Henryk Szmulewicz.

Homilię wygłosił Ks. Arcybiskup Zygmunt Zimowski, który nawiązał do wspaniałych wartości związanych ze świętem Konstytucji 3 Maja, wartości jakie daje nam wiara, ziemia ojczysta, rodzina, a w szczególności Nasza Matka.

Podczas Mszy św. na ręce Ks. Arcybiskupa zostały złożone gratulacje i podziękowania od parafian, które przekazał Stanisław Ziętara.

W imieniu władz samorządowych i społeczeństwa całej gminy list gratulacyjny wręczyli

Ks. Arcybiskupowi - Wójt Mędrzechowa Krzysztof Korzec i Sekretarz Gminy Barbara Pobiegło. Podkreślając w nim, że kapłańska posługa Ks. Arcybiskupa przez tych 40. lat była i jest wyrazem wielkiej miłości do Boga i ludzi, wierności zasadom wiary , wytrwałości w działaniu, poświęcenia dla realizacji celów postawionych na Jego kapłańskiej drodze. Dołączyli również wyrazy szczególnego uznania i podziękowania za życzliwość, pamięć i pomoc oraz wszelkie działania dla dobra naszej Mędrzechowskiej Wspólnoty.

Słowa wspomnień, podziękowań i uznania skierował również do Jubilata ks. Prałat Józef Przybycień.

Po zakończeniu Mszy św. dalsza część uroczystości kontynuowana była pod pomnikiem poległych w Mędrzechowie. Uczestniczące we Mszy św. oddziały Ochotniczych Straży Pożarnych z wszystkich jednostek gminy, poczty sztandarowe: OSP, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Mędrzechowie, PSL-u, mieszkańcy oraz goście - prowadzeni przez gminną orkiestrę dętą pod batutą Andrzeja Komorowskiego - przeszli na plac obok pomnika, gdzie po odegraniu Hymnu Państwowego głos zabrał Wójt naszej gminy Krzysztof Korzec.

W swoim wystąpieniu podkreślił, że: ?Wartości zawarte w pierwszej Konstytucji Europy takie, jak: wolność, równość wobec prawa, tolerancja, rządy oparte na woli narodu, stały się fundamentem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. A dzisiaj niech będą dla nas wzorem do naśladowania?.

Dla uczczenia wszystkich twórców konstytucji 3-go Maja oraz wszystkich innych synów i córek Narodu Polskiego, którzy oddali życie za jej wolność i niepodległość, a których symboliczną mogiłą jest nasz Pomnik w Mędrzechowie - delegacje złożyły symboliczne wiązanki kwiatów.

Na zakończenie orkiestra odegrała rotę .  

Prowadzący tę część uroczystości przewodniczący Rady Gminy Wiesław Noga podziękował wszystkim za uczestnictwo. Po czym orkiestra odprowadziła jednostki OSP oraz poczty sztandarowe do punktu zbiórki, kończąc całą uroczystość.

>> Zdjęcia w galerii

{backbutton}