livemarks

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ? Młodzież Zapobiega Pożarom?

pozaryMZP26 marca 2013 roku w sali Urzędu Gminy w Mędrzechowie odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod nazwą ?Młodzież Zapobiega Pożarom". Głównym Organizatorem turnieju jest Urząd Gminy i Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Celem OTWP jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

Uczniowie zgłoszeni do konkursu musieli wykazać się szeroką wiedzą tematyczną m.in.:

  • z zakresu tradycji i historii straży pożarnych,
  • przepisami z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa
  • wiedzą na temat organizacji i zadań ochrony ppoż,
  • znajomością sprzętu ratowniczo-gaśniczego, instalacji i urządzeń przeciwpożarowych,
  • zasadami ewakuacji
  • zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

W eliminacjach gminnych zorganizowanych przy współpracy Urzędu Gminy oraz OSP Mędrzechów wzięło udział 5 uczniów w dwóch kategoriach wiekowych:

W kategorii uczniowie szkół podstawowych:

Katarzyna Marszalik - Zespół Szkół w Mędrzechowie ? Szkoła Podstawowa, kl. IV (nauczyciel prowadzący: mgr Renata Kołton)

Bartosz Pikul - Zespół Szkół w Mędrzechowie ? Szkoła Podstawowa, kl. IV (nauczyciel prowadzący: mgr Renata Kołton)

Mateusz Niejadlik - Zespół Szkół w Mędrzechowie ? Szkoła Podstawowa, kl. IV (nauczyciel prowadzący: mgr Renata Kołton)

Grzegorz Orszulak - Zespół Szkół w Mędrzechowie ? Szkoła Podstawowa, kl. V (nauczyciel prowadzący: mgr Renata Kołton)

W kategorii uczniowie szkół gimnazjalnych:

Udział brał uczeń gimnazjum przy Zespole Szkół w Mędrzechowie prowadzony przez mgr Renate Kołton

Tomasz Orszulak (kl. I b)

Uczestnicy konkursu musieli odpowiedzieć na 60 pytań zawartych w teście jednokrotnego wyboru. Uczniowie, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów zakwalifikowali się do kolejnego etapu na szczeblu powiatowym. Zgodnie z regulaminem, z każdej grupy wiekowej wyłoniono po dwie osoby, które zweryfikują swoją wiedzę wraz z uczniami innych gmin w eliminacjach powiatowych. Najlepsi okazali się:

w kategorii uczniów szkół podstawowych:

Katarzyna Marszalik i Bartosz Pikul

w kategorii szkół gimnazjalnych:

Tomasz Orszulak

Osoby te będą reprezentować naszą gminę w eliminacjach powiatowych. W podziękowaniu za pracę włożoną w przygotowanie do konkursu uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody.

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy zdobytej wiedzy ? wyróżnionym życzymy dalszych sukcesów. Składamy podziękowania nauczycielom prowadzącym, za przygotowanie młodzieży do konkursu.

>> Zobacz zdjęcia w galerii.

{backbutton}