livemarks

UWAGA OSZUŚCI!

logo ARiMR

W ostatnim czasie na terenie województwa małopolskiego odnotowano przypadki otrzymywania przez rolników pism od instytucji podszywającej się pod Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Pisma te są opatrzone logotypem przypominającym logo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a zatytułowane ?Jeżeli chcesz żyć lepiej ??. Zawierają wyraźną sugestię o konieczności dokonania opłaty za otrzymanie ?prawidłowego wniosku o dopłaty bezpośrednie na rok 2013?.

Załącznikiem do pism są wypełnione blankiety przelewu bankowego. Mając na względzie dobro naszych beneficjentów, Dyrekcja Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR przypomina, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nigdy nie pobierała i nie pobiera żadnych opłat za przekazywanie formularzy wniosków o dopłaty bezpośrednie. W związku z powyższym prosimy o niedokonywanie wpłat oraz o informowanie jednostek ARiMR w razie otrzymania takiego pisma.

{backbutton}