livemarks

Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

?Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy i im więcej dajesz, tym więcej jej Ci zostaje?

W sobotę 2 lutego w Sali Domu Ludowego w Mędrzechowie swoje święto obchodzili małżonkowie, którzy razem w związku małżeńskim przeżyli 50 lat. Złoty jubileusz obchodziło 15 par małżeńskich z terenu naszej Gminy.

Zaproszenie na uroczystość przyjęli:

P. Romana i Alfred Duk, P. Władysława i Józef Gabiga, P. Maria i Franciszek Lech, P. Mieczysława i Antoni Liguz, P. Barbara i Zdzisław Łazarz, P. Maria i Zdzisław Machaj, P. Maria i Włodzimierz Margosiak, P.Krystyna i Kazimierz Przybycień, P. Maria i Tadeusz Robak (w zastępstwie syn Adam Robak), P. Maria i Mieczysław Starzyk (w zastępstwie syn Janusz Starzyk i wnuczka Kinga Starzyk), P. Zofia i Czesław Trzepacz, P. Weronika i Alekstander Zapała.

Na uroczystość nie przybyli P. Helena i Bolesław Skowyra, P. Zofia i Jan Struziak oraz P. Janina i Henryk Szuba. Jubilatom towarzyszyli członkowie najbliższej rodziny. Nieobecnym parom medale zostaną wręczone w inny sposób.

Uroczystość otworzył Wójt Gminy Mędrzechów Krzysztof Korzec, który powitał przybyłych małżonków oraz członków ich rodzin. Podkreślił rolę jaką w życiu naszej społeczności odgrywa rodzina oraz złożył serdeczne gratulacje jubilatom, życząc wszelkiej pomyślności i jeszcze wielu pięknych jubileuszy.

Słowa gratulacji, uznania oraz serdecznych życzeń skierował również do zebranych Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Mędrzechowie Jerzy Kaczówka.

Z wyrazami wielkiego szacunku, uznania, gratulacji i szczerych życzeń zwróciła się także do małżonków Barbara Pobiegło - Sekretarz Gminy Mędrzechów, Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego, w imieniu własnym oraz samorządu powiatowego.

O duchowy wymiar spotkania zadbał obecny na uroczystości Ks. Stanisław Saładyga, który zwracając się do małżonków udzielił im błogosławieństwa, złożył gratulacje, życzenia, zwrócił uwagę na wielką rolę jaką trwając nierozerwalnie w związku małżeńskim spełnili, spełniają i będą spełniać dla swoich rodzin, kościoła, parafii, ojczyzny.

Szczere życzenia, wyrazy uznania i szacunku do jubilatów skierował również Przewodniczący Rady Gminy ? Wiesław Noga

Głównym punktem uroczystości było wręczenie małżonkom medali za długoletnie pożycie małżeńskie nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, listów gratulacyjnych oraz symbolicznych bukietów kwiatów. Uroczystego wręczenia medali dokonał Wójt Gminy Krzysztof Korzec w asyście kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Jerzego Kaczówki, Przewodniczącego Rady Gminy oraz ks. Stanisława Saładygi. Kwiaty wręczyła Sekretarz Gminy Mędrzechów, Przewodnicząca Rady Powiatu - Barbara Pobiegło. Jak podkreślił ks. Stanisław Saładyga medale wręczone małżonkom są szczególnie cenne gdyż oddają szacunek i uznanie ich odbiorcom.

Spotkanie przebiegało w atmosferze weselnej, nie obyło się bez odśpiewania ?sto lat? i wzniesienia toastu, a dla uprzyjemnienia uroczystości bardzo pięknie przygrywał P. Paweł Dynak. Była okazja do wspólnego spotkania, wymiany uwag, myśli i doświadczeń. W imieniu jubilatów za zaproszenie i zorganizowanie uroczystości podziękował P. Antoni Liguz i Kazimierz Przybycień długoletni Kierownik USC w Mędrzechowie.

Wszystkim jubilatom obecnym na uroczystości oraz tym, którzy na uroczystość nie mogli przybyć składamy jeszcze raz życzenia wszelkiej pomyślności, długich lat życia w zdrowiu i szczęściu, gratulacje oraz wyrazy uznania i wielkiego szacunku.

?Najważniejsze jest, aby gdzieś istniało to, czym się żyło; i zwyczaje, i święta rodzinne, i dom pełen wspomnień?

Antonie de Saint Exupery

Zobacz zdjęcia

{backbutton}